TABLE 1

List of PCR primers used for UGT2B 3′ UTR PCR amplification, cloning, and luciferase mutational analysis

PrimerSequence
Outer UGT2B7 3′ UTR For5′ – CCTTCGGGTTGCAGCCCACGAC – 3′
Outer UGT2B7 3′ UTR Rev5′ – ATAGGCTCTCAGGATTCAGAGGGGAGGG – 3′
Inner UGT2B7 3′ UTR For5′ – GCTATCTAGAGTTATATCTGAGATTTGAAGCTGGAAAACC – 3′
Inner UGT2B7 3′ UTR Rev5′ – GCTATCTAGATAAGGCTTTATCTTATTTTTTATTTTCCG – 3′
UGT2B4 3′ UTR For5′ – GCTATCTAGATTACGTCTGAGGCTGGAAGCTG – 3′
UGT2B4 3′ UTR Rev5′ – GCTATCTAGACACAATCCTGCATGAAATGATCC – 3′
UGT2B10 3′ UTR For5′ – GCTATCTAGAGGGATTAGTTATATCTGAGATTTGAAGCTGG – 3′
UGT2B10 3′ UTR Rev5′ – GCTATCTAGACCTAAGTCATCATGACCATGGCTCAGAGTG – 3′
UGT2B7 216b Del. SDM For5′ – CCTTGTCAAATAAAAATTTGTTTTTCAGTTACCACCCAGTTCATGGTT – 3′
UGT2B7 216b Del. SDM Rev5′ – TAACCATGAACTGGGTGGTAACTGAAAAACAAATTTTTATTTGACAAAG – 3′
UGT2B4 216b Del. SDM For5′ – TTATTACAACAATAAGACGTTGTGATACAATTCCTTTCTTCTTGTG – 3′
UGT2B4 216b Del. SDM Rev5′ – CACAAGAAGAAAGGAATTGTATCACAACGTCTTCTTGTTGTAATAA – 3′
UGT2B10 216b Del. SDM For5′ – CTACCTTGTCAAGTAAAATTTGTTTTTCATTTACCACCCAGTTAATG – 3′
UGT2B10 216b Del. SDM Rev5′ – CCATTAACTGGGTGGTAAATGAAAAACAAATTTTTACTTGACAAGGTAG – 3′
UGT2B10 SNP rs139538767 SDM For5′ – CAAGTAAAAATTTGTTTTTCAGAGGTTTACCACCCAGTTAATGGTTAG – 3′
UGT2B10 SNP rs139538767 SDM Rev5′ – CTAACCATTAACTGGGTGGTAAACCTCTGAAAAACAAATTTTTACTTG – 3′
miR-216b-5p5′ – AAATCTCTGCAGGCAAATGTGA – 3′
  • Del, deletion; For, forward; Rev, reverse. Underlined sequences refer to the XbaI enzyme recognition site within the primer.